wpadb10f6f.png
wpb7acd615.png
wp97d9291c.png
wp070ff6b1.png
Wat is Haptotherapie

 

HAPTOTHERAPIE

 

- een lichaamsgerichte benadering om je weer heel te voelen -

 

 

Haptotherapie is de begeleidingsvorm die gebaseerd is op de haptonomie.

Het biedt de unieke mogelijkheid om vanuit de lichamelijke zowel als de psychosociale kant de problemen te benaderen.

Ons lichaam kan niet liegen, dus is het belangrijk om naar lichamelijke signalen te leren luisteren en daar ook ( weer) op te vertrouwen….wat vertelt mijn lichaam me, waar trekt het de aandacht en doet het pijn, waar zit spanning, waar trekt het de grens?

Dit kan inzicht geven in ons functioneren, in de wisselwerking met de omgeving.

In hoeverre laten we verstand en gevoel wel gezamenlijk opereren…? Of is er verstoring in de balans?

De haptotherapie heeft het lichaam als uitgangspunt, maar gaat wel over de mens als geheel.

Centraal staat de harmonie in ‘denken - voelen - handelen’.

Dan pas kan er sprake zijn van eigen bewuste keuzes in het leven. Keuzes die bij je passen en waar je verantwoordelijkheid voor wilt nemen, waar je zin aan kunt geven.

Daarmee moet het overgewaardeerde denken (willen verklaren, controle hebben) even een stapje terug om weer te kunnen luisteren naar de signalen van het lichaam, een stap waar moed voor nodig is.

Stilstaan en durven voelen….. om beter verder te gaan

 

- Werkwijze –

 

Een sessie bestaat uit:

1. Gesprek:  Waar komt iemand mee binnen? Wat speelt er? Hoe gaat de                       communicatie? ( verbaal/non- verbaal)

2. Ervaren:  a- lichamelijke, ervaringsgerichte oefenvormen

                    b- aanraking op de behandelbank

Door  ‘aan den lijve te ervaren’ kan er herkenning en inzicht ontstaan over het eigen gedrag en gedragspatronen.

Je word je meer bewust en ervaart hoe je met jezelf omgaat. Laat ik gevoel toe?

Geef ik mijn grenzen aan? Hoe maak ik contact?

Waar bouw ik spanning op? Wat is de samenhang met mijn klachten?

Kan ik dat veranderen?

Kan ik me beter in mijn vel gaan voelen? Ja, dat kan!

Door verstand en gevoel met elkaar te verbinden ontstaat er ruimte tot verandering en herstel van evenwicht.

 

 

 

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Registratie:
5403247698
wp0de742f7.gif